Besední dům Brno

Adresa:
Komenského nám. 8, Brno
Brno
Jihomoravský kraj > Kulturní akce Brno - město

Besední dům patří mezi nejvýznamnější stavby vídeňského architekta dánského původu Theofila Hansena v Brne. Jeho význam jako památkově chráněné stavby v historickém jádru města je umocněn jeho společenským, kulturním a politickým významem v živote brněnských Čechů vůči německému vlivu v minulosti.

Novorenesanční objekt byl vybudován v letech 1871-73 podle projektu T. Hansena jako středisko společenského a kulturního života českého Brna. Při demonstraci za českou univerzitu r. 1905 zde padl mladý dělník F. Pavík. Besední dům doposud asi nejvýstižneji charakterizoval současný znalec architektury 19. století na Moravě Pacel Zatloukal, jenž je považuje za jedno z nejkrásnějších ztělesnění ideálu renesanční harmonie a současně za vyvrcholení palácové architektury, inspirované italskou renesancí. Od roku 1956 je Besední dům v užívání a péči Státní filharmonie Brno. Toto užívání ovšem není výsadní, za filharmonické správy zůstal palác sídlem anebo občasným pusobištěm institucí, jejichž činnost z něho činila jedno z nejdůležitějších center nejen hudebního, ale všeobecně kulturního a společenského života v Brně.

Besední dům je spjat s tvorbou nejslavnějšího brněnského hudebního skladatele Leoše Janáčka.Kulturní akce- Besední dům Brno:

Strana:
<< < > >>

Strana:
<< < > >>